НЕ КАРАЙ С АЛКОХОЛ НАД ЛИМИТА ОТ 0.5 ПРОМИЛА
ПРИ АЛКОХОЛ НАД 1.2 ПРОМИЛА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!
АКО КАРАШ С ДРОГА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКИ НАД 99 ЛВ. ДО ОФИС / АВТОМАТ

Уринен тест за наркотици – лента – указание за употреба

Уринен тест за наркотици – лента – указание за употреба

Последвайте линковете, за да разгледате предлаганите от Alcotester.bg  уринни тестови касети за един наркотик:

Подготовка и вземане на проба

Проба трябва да се вземе в чист и сух контейнер. Може да бъде използвана проба, взета по всяко време на деня. Проби, които показват видими утайки, трябва да се центрофугират, филтрират или да се оставят да се утаят (избистрят), за да се получи чиста супернатанта за тестване. Проби могат да се съхраняват при температура 2÷8°С до 48 часа преди тестване. За продължително съхранение, пробите могат да се замразят и да се съхраняват под -20°С. Замразените проби трябва да размразят и разбъркат добре преди тестване.

Предпазни мерки

Предназначен за медицинска и друга професионална ин-витро диагностика. Да не се използва след изтичане на срока на годност. Тестът трябва да стои във фолиевата опаковка или в затворен контейнер до употреба. Всички проби да се третират като потенциално биологично опасни и да се обработват по същия начин, както инфекциозни фактори.

Начин на съхранение и годност

Да се съхранява, както е пакетиран, на стайна температура или в хладилник при температура 2÷30°С. Тестът е годен за употреба до датата, отпечатана на фолиевата опаковка или на етикета на затворения контейнер. Тестът трябва да остане във фолиевата опаковка или в затворен контейнер, докато не се пристъпи към употреба. ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА. Да не се използва след изтичане на срока на годност.

лента за един наркотик

Уринна тест лента за потапяне – за един наркотик

Съдържание на пакета

Комплектът включва лентичка за директно потапяне в уринната проба и указание.

Процедура за тестване

  1. Оставете фолиевата опаковка или контейнера на стайна температура (15÷30°С) преди отварянето й. Извадете тест лентата от фолиевата опаковка или контейнера и използвайте възможно най-скоро след отварянето.
  2. Със стрелките, сочещи към уринната проба, потопете тест лентата вертикално в уринната проба за поне 10- 15 секунди. Не преминавайте максималната линия (MAX, ~~) на тест лентата, когато я потапяте. Вижте илюстрацията.
  3. Поставете тест лентата върху неабсорбираща, равна повърхност, стартирайте часовника и изчакайте появата на цветна/и линия/и. Отчетете резултатите на 5-тата минута. Не отчитайте резултата след повече от 10 минути.
резултати от тест за наркотици

Разчитане на резултатите

Отрицателен*

При поява на две линии. Една цветна линия трябва да бъде в контролния сектор (С), и още една видима цветна линия трябва да бъде в тест сектора (Т). Този отрицателен резултат означава, че концентрацията на наркотичното вещество е под нивото на детекция.

*забележка: Интензитетът на цвета на линията в тест сектора (Т) може да варира, но резултатът трябва да се приема за отрицателен дори при най-бледата цветна линия.

Положителен

Една цветна линия се появява в контролния сектор (С). Отсъства появата на цветна линия в тест сектора (Т). Този положителен резултат означава, че концентрацията на наркотичното вещество надминава нивото на детекция.

Невалиден

Не се появява цветна линия в контролния сектор (С). Най- вероятните причини за непоявата на контролна линия са недостатъчно количество проба или неправилни процедурни техники. Прегледайте процедурата и повторете теста, използвайки нов тест. Ако все още проблемът е налице, прекратете работа с партидата незабавно и се свържете с Вашия дистрибутор.

Приложение

Тестовете по урина са подходящи за проверка за употреба на наркотици:

  • в семейства и близки, загрижени за своите деца или приятели;
  • в училища и др. учебни заведения;
  • в рехабилитационни центрове, болници, лечебници за лечение със заместващи терапии;
  • в затвори, изправителни институции и др.

Легенда на наркотичните вещества върху опаковката

Наркотиците имат кодове, отбелязани върху опаковката на продукта и върху самия продукт там, където се появяват резултатите.

Едно- и поливалентните тестове се предлагат за конкретни вещества / комбинации от вещества. Консултирайте се с търговеца дали с избрания от Вас тип тест може да се открие субстанцията, която търсите.

ABP синтетични канабиноиди

AKB48 синтетични канабиноиди

ALC / Alc алкохол

alpha-PVP поливинилпиролидон, „лепило“

AMP амфетамин

Apica синтетични канабиноиди

Apiniaca синтетични канабиноиди

BAR барбитурати

BUP бупренорфин

BZO бензодиазепини – включително употреба на лекарства като ксанакс и ривотрил

COC кокаин, крек

COT котинин – метаболит на никотина

CREA креатинин

EtG етил-глюкуронид – метаболит на алкохола

FYL фентанил

GAB габапентин

GLUT маркер за глюкозен транспортер

JWH-018 синтетични канабиноиди

K2 / K3 синтетични канабиноидиж

KET кетамин

LSD ЛСД – диетиламид на лизергиновата киселина

MCAT  меткатинон

MDMA екстази

MDPV метилендиоксипировалерон , „соли за баня“

MEP мефедрон

MET метамфетамин

MOP опиати 300 нг

MTD метадон

NIT маркер за нитрити в уринната проба

OPI опиати 2000 нг

OXI маркер за оксиданти на уринната проба

OXY оксикодон

PCP фенциклидин

PGB прегабалин

pH маркер за киселинност на уринната проба

PPX пропоксифен

S.G. маркер за относително тегло на уринната проба

Spice синтетични канабиноиди

TCA трициклични антидепресанти

THC канабис, хашиш, марихуана

TML / TRD трамадол

UR-144 синтетични канабиноиди

Забележка: Маркерите NIT, GLUT, OXI, pH, CREA, S.G., както и температурната лента са част от защитата срещу фалшифициране и са налични само при някои тестове.

След кода върху всеки тест е посочено нивото на детекция, което е минималната концентрация при която тестът реагира. Тя е в нанограми на милилитър (нг/мл, ng/ml). Пример: THC50 означава, че в пробата трябва да има концентрация от поне 50 нанограма на 1 милилитър от веществото тетрахидрокарабинол – основното психоактивно вещество в канабиса – за да даде тестът положителен резултат за марихуана.