Бупренорфин, подобно на други опиоиди (особено метадон), е синтетично вещество, използвано в заместващи терапии на хероинова зависимост, а също така и за облекчаване на остри и хронична болки в хуманитарната и ветеринарната медицина.