Категория: Тестове за наркотици

Предлагаме огромно разнообразие от тестове за наркотици, подходящи за професионални или за персонални нужди. Според пробата са слюнчени, универсални, за субстаниция, за следи, уринни, и дори за коса.

Слюнчените се използват за проверка на шофьори и конттрол на служители. Взимането на проба отнема 2 секунди, не навлизат в личното пространство на тестваните и са максимално хигиенични и сигурни.

Универсалните са подходящи за тестване от слюнка, пот, от следи оставени по предмети, например волан, дръжка на чанта, телефон, инструмент или невидими следи от субстанцията останали в тайници и др.

Урините са подходящи за родителски контрол при домашно използване, за медицински заведения, затвори, и др. където може да се котролира даването на проба. Прозореца на детекция е около седмица.

Тествете за коса имат най-дълъг прозорец на детекция – до няколко месеца.

Показване на 1–16 от 43 резултата