EN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 company

Калибриране на дрегери

Калибирането на дрегерите за алкохол се извършва със специализирана апаратура, еталонни течности и по методика на производителя. Периодичността за проверка и калибриране се задава от производителя или местното законодателство. Калибирането е важен процес, с който се гарантира точността при измервания с дрегера.