ОНЛАЙН ЧАТ

Категория: Професионални дрегери за алкохол

Професионални дрегери за алкохол са апарати отговарящи на по-сериозни изисквания. Това е необходимо за да се гарантират точни измервания и стабилни резултати за да издържат на голямо натоварване, например при масови проверки на служители. Важно за професионалистите е дрегера бързо да влиза в готовност за нов тест и бързо да направи анализа на пробата. В противен случаи това е предпоставка за задръстване и тапа. Не по-малко важно е да съхраняват подробна информация за направените измервания, а паметта им да е надеждно защитена. Възможността да се прави бърз скринингов тест без използване на мундщук е типична за повечето професионални дрегери за алкохол. Отпечатване на резултата от измерването през мобилен принтер е търсена от професионалните потребители функционалност.

За да отговорят на нуждите на различни национални законодателства професионалните дрегери трябват да могат да се конфигурират съобразно изсикванията.

Важно е да се отбележи, че професионалните дрегери за алкохол трябва да минават редовно техническа проверка и калибриране на точността. Периодичността зависи от модели, от натоварването и от законодателството. Обикновенно е на всеки 6 или 12 месеца. В определени случаи следва и заверка на точността от упълномощена от института по метрология лаборатория.

Проверка на служители за алкохол и наркотици е деликатен въпрос. Някой работодатели имат притеснения че навлизат в личното пространство на работниците, като забравят че ОТГОВОРНОСТТА за безопасността на работното място Е ИЗЦЯЛО НА РАБОТОДАТЕЛЯ.  Той дефинира нивото на толерантност към алкохол и наркотици в предприятието, като това трябва да е ясно записано в Правилника за Вътрешния Трудов Ред (ПВТР), да има ясно разписани процедури и протоколо за проверка. От Alcotester.bg винаги съдействаме на нашите клиенти. Предлагаме одит на ПВТР, процедуртите и протоколите за проверки за алкохол и наркотици, а ако потребитлят все още няма такива помагаме при въвеждането.