Категория: Професионални дрегери (за проверки на работници)

Професионални дрегери за алкохол са апарати отговарящи на по-сериозни изисквания. Гарантират точни измервания и стабилни резултати, дори при голямо натоварване, като масови проверки на служители. Важно за професионалистите е апарата бързо да влиза в готовност за нов тест и бързо да анализара пробата (в противен случаи това е предпоставка за образуване на тапа). Важно е да се съхранява подробна информация за направените измервания и паметта да е надеждно защитена. Възможността да се прави бърз скринингов тест без използване на мундщук е високо ценена от професионалните потребители. Отпечатване на резултата от измерването през мобилен принтер е също търсена функционалност.

За да отговорят на нуждите на различни национални законодателства професионалните дрегери трябват да могат да се конфигурират съобразно изсикванията.

Важно е да се отбележи, че професионалните дрегери за алкохол трябва да минават редовно техническа проверка и калибриране на точността. Периодичността зависи от модели, от натоварването и от законодателството. Обикновенно е на всеки 6 или 12 месеца. В определени случаи следва и заверка на точността от упълномощена от института по метрология лаборатория.

Проверка на служители за алкохол и наркотици е деликатен въпрос. Някой работодатели имат притеснения че навлизат в личното пространство на работниците, като забравят че ОТГОВОРНОСТТА за безопасността на работното място Е ИЗЦЯЛО НА РАБОТОДАТЕЛЯ.  Той дефинира нивото на толерантност към алкохол и наркотици в предприятието, като това трябва да е ясно записано в Правилника за Вътрешния Трудов Ред (ПВТР), да има ясно разписани процедури и протоколо за проверка. От Alcotester.bg винаги съдействаме на нашите клиенти. Предлагаме одит на ПВТР, процедуртите и протоколите за проверки за алкохол и наркотици, а ако потребитлят все още няма такива помагаме при въвеждането.

Показване на 11 резултата