Категория: Дрегери за алкохол

Дрегери за алкохол е популярното име с което в България се наричат уредите измерващи алкохол чрез издишан въздух. Измерват прецизно нивото на концентрация на алкохол в кръвта на човек.

Принципа на измерване е следният: дрегера взима проба от издишаният въздух и го подава в специален сензор. В сензора се измерва концентрацията на алкохола и след това се преизчислява в концентрация на алкохола в кръвта. Дрегерите показват измерените стойности в промили (една хилядна) или в друга удобна за потребителя единица. Преизчисляването на измерената концетрация от измерената във въздушни пари към концентрация в кръвта е  възможна поради изравняване на парциалните налягания съгласно закона на Хенри. За да е коректно преизчисляването, постъпилата от издишания въздух проба трябва да е от дълбоките части на белия дроб.

Персоналните дрегери за алкохол се ползват най-често от шофьори преди да седнат зад волана, за самоконтол от служители които могат да бъдат проверени за алкохол от работодатели на входа на предприятието, в къщи, за проверка на близък имаш проблем с алкохола, както и при други подобни ситуации.

Професионалните дрегери се отличават с по-голяма точност при измерване, както и други функционалности необходими на професионалистите. Използват се обикновенно за проверка трезвостта на работници и служители, на шофьори или на друг персонал. Професионалните дрегери се използват също за проверки на постъпващи пациенти за бързо установяване наличието на алкохолна интоксикация.

Дрегер имобилайзерите са блокиращи запалването на двигателя системи. Преди стартиране на двигателя шофьорът трябва да даде проба и само само ако концентрацията на алкохол е под определена безопасна граница дрегера освобождава блокирането.

Показване на 1–16 от 76 резултата