Категория: Газ-анализатори за един газ

Едноканални газ-анализатори предупреждават при достигане концентрацията на даден газ над определена концентрация при която той става опасен за човека. Леки и практични, газ-анализаторите се закачат на връхната дреха с клипс и предупреждават със звукова и светлина аларма за опасността.

Опасни са почти всички газове над или под определена концентрация.

Тези практични апарати са задължителни при производства отделящи газове, както и при работа в ограничени пространства (тунели, пещери и др.), както и при всички случаи когато има предписание по ЗЗБУТ.