Категория: Газ-детектори

Газ-детекторите са прецизни уреди за измерване концентрацията на опасни газове. С високо ниво за влаго, ударо и прахова защита. Безопсани са за използване при взривоопасна среда.

Едноканалните газ-детектори измерват само един газ. Мобилните многоканални газ-детектори измерват до 5 газа едновременно, а стационарни газ детектори имат възможност и за релейно управление, например за отваряне на клапи, пускане на принудителна вентилация и т.н.

Показване на 9 резултата