Фертилност

Фертилност е медицинско понятие, на разбираем език означава способността на жената да забременее. Обозначава процеса спомагащ и отговорен за зачеването. Влияние на този процес оказва кактто наличие на месечен цикъл при жените, така и редовната ОВУЛАЦИЯ.
Без наличието на овулация не се отделя яйцеклетка. Денят, в който жената е в овулация е и денят с най–висок шанс за забременяване, т.е. с най-висока фертилност. Жените имаъ различен период на овулация, при някои на 14ия ден от цикъла, при други – по–рано или по–късно. Освен това не е задължително всеки месец овулацията да бъде на същия ден.

В много случай проблемът може да възниква от качествтото на спермата при мъжа.

Тестовете са бързи, уринни и се различават с типа си: лентичка за потапяне, касетка с пипетка или тип писалка, която е най-познатия тип, тъй като пробата може да се вземе директно по време на уриниране.