уринни

Тестовете за наркотици по проба от урина са подходящи при възможност за контролиране даването на проба. Използат се за домашни нужди, в болници, затвори и др. Тестовете по проба от урина засичат наркотични вещества в значително по-дълго в сравнение със слюнчените.

Показване на всички 8 резултата

MultiScreen 10 Panel е комбиниран тест за наркотици тип панел с потапяне в проба от урина. Открива едновременно следи от следните наркотици: COC Cocaine 300ng – кокаин; AMP Amphetamine 1000ng – амфетамин; MET Methamphetamine 1000ng – метамфетамин; THC Cannabis 50ng – канабис; MTD Methadone 300ng – метадон; MDMA Ecstacy 1000ng – екстази; MOP Opiates (Heroin) 300ng – опиати – хероин; BZO Benzodiazepines 300ng – бензодиазепини; BUP Buprenorphine 10ng – бупренорфин; KET Ketamine 1000ng – кетамин.
16.50 лв. без ДДС
Купи
Сравни
MultiScreen 10 Panel е комбиниран тест за наркотици тип панел с потапяне в проба от урина. Открива едновременно следи от следните наркотици: THC Cannabis 50ng – канабис (марихуана); AMP Amphetamine 1000ng – амфетамин; MET Methamphetamine 1000ng – метамфетмин (кристал мет); COC Cocaine 300ng – кокаин, крек; MOP Opiates 300ng – опиати: хероин, морфин; MTD Methadone 300ng – метадон; MDMA Ecstacy 1000ng – екстази; TCA Tricyclic antidepressant 300ng – трицикличен антидепресант; BZO Benzodiazepines 300ng – безнодиазепин; BAR Barbituates 300ng – барбитурати.
16.50 лв. без ДДС
Купи
Сравни
MultiScreen 12 е тест за наличие на 10 вида наркотични и упойващи вещества по проба от урина в удобна форма на мултикaсета. Открива едновременно следи от следните наркотици: THC Cannabis 50ng – канабис (марихуана), 5-30 дни; AMP Amphetamine 1000ng – амфетамин, 3-5 дни; MET Methamphetamine 1000ng – метамфетмин (кристал мет), 3-5 дни; COC Cocaine 300ng – кокаин, крек, 3-5 дни; MOP Opiates 300ng – опиати: хероин, морфин, 2-5 дни; MTD Methadone 300ng – метадон, 3-7 дни; MDMA Ecstacy 500ng – екстази, 2-6 дни; TCA Tricyclic antidepressant 1000ng – трицикличен антидепресант; BZO Benzodiazepines  300ng  – безнодиазепин, 3-5 дни; BAR Barbituates 300ng – барбитурати, 3-5 дни; OPI; PCP Phencyclidine – фенициклидин;
18.00 лв. без ДДС
Купи
Сравни
MultiScreen 6 е експресен комбиниран тест по урина, тип мултикасета, за индикативно определяне за наличие на следните наркотични вещества и техните производни : канабис (марихуана); амфетамин; метамфетмин (кристал мет) и екстази; кокаин, крек и производни; опиати: хероин, морфин, бензодиазепини.  
10.00 лв. без ДДС
Купи
Сравни
ALLTEST тест-лента е експресен тест за откриване на дрога по проба от урина. Предлага се в няколко варианта, откриващи една от следните наркотични субстанции /техни производни/ и упойващи вещества: Кокаин (Крек); Опиати (Хероин, Морфин); Метадон; Амфетамини; Метамфетамини; Канабис (Марихуана); Екстази; Барбитурати; Бензодиазепини.
2.25 лв. без ДДС
Опции
Сравни
ALLTEST е експресен тест за наркотици тип касета с пипета. Открива една от следните наркотични субстанции /техни производни/ и упойващи вещества: Кокаин (Крек); Опиати (Хероин, Морфин); Метадон; Амфетамини; Метамфетамини; Канабис (Марихуана); Екстази; Барбитурати; Бензодиазепини; Трициклични антидепресанти.
2.50 лв. без ДДС
Опции
Сравни
MultiScreen 10 е тест за наличие на 10 вида наркотични и упойващи вещества по проба от урина в удобна форма на мултикaсета. Открива едновременно следи от следните наркотици: THC – канабис (марихуана); AMP- амфетамин; MET – метамфетмин (кристал мет); COC – кокаин, крек; MOP – опиати: хероин, морфин; MTD – метадон; MDMA – екстази; TCA – трицикличен антидепресант; BZO – безнодиазепин; BAR – барбитурати.  
16.50 лв. без ДДС
Купи
Сравни
MultiScreen 5 е експресен комбиниран тест по урина, тип мултикасета, за индикативно определяне за наличие на следните наркотици след употреба: THC Cannabis 50ng – канабис (марихуана), 5-30 дни; AMP Amphetamine 1000ng – амфетамин, 3-5 дни; MET Methamphetamine 1000ng – метамфетмин (кристал мет), 3-5 дни; COC Cocaine 300ng – кокаин, крек, 3-5 дни; MOP Opiates 300ng – опиати: хероин, морфин, 2-5 дни;
9.00 лв. без ДДС
Купи
Сравни

Показване на всички 8 резултата