НЕ КАРАЙ С АЛКОХОЛ НАД ЛИМИТА ОТ 0.5 ПРОМИЛА
ПРИ АЛКОХОЛ НАД 1.2 ПРОМИЛА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!
АКО КАРАШ С ДРОГА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКИ НАД 99 ЛВ. ДО ОФИС / АВТОМАТ

Указание за употреба на комбиниран уринен тест за наркотици – контейнер-чашка

Указание за употреба на комбиниран уринен тест за наркотици – контейнер-чашка

Последвайте линковете, за да разгледате предлаганите от Alcotester.bg  уринни комбинирани тестове с включена чаша за откриване на наркотици:

Приложение

Тестовете по урина са подходящи за инвитро диагностика и за проверка за употреба на наркотици в домашни условия, например в:

 • семейства и близки, загрижени за своите деца или приятели;
 • училища и др. учебни заведения;
 • рехабилитационни центрове, болници, лечебници за лечение със заместващи терапии;
 • затвори, изправителни институции и др.

Предпазни мерки

Тестът трябва да се съхранява неразпечатан във фолиевата опаковка до употреба. Всички проби да се третират като потенциално биологично опасни и да се борави с тях със сответните предпазни както инфекциозни фактори. Да не се използва след изтичане на срока на годност. 

Начин на съхранение и срок на годност

Да се съхранява, както е пакетиран, на стайна температура или в хладилник при температура 2÷30°С. Тестът е годен за употреба до датата, отпечатана на етикета на фолиевата опаковка. Срокът на годност е до последния ден на месеца отбелязан на етикета. Тестът трябва да остане във фолиевата опаковка или в затворен контейнер, докато не се пристъпи към употреба. 

Подготовка и вземане на проба

Проба трябва да се вземе в чист и сух контейнер. Може да бъде използвана проба, взета по всяко време на деня. Пробите могат да се съхраняват при температура 2÷8°С до 48 часа преди тестване. Охладените проби оставете да достигнат стайна температура преди тестване. Най-сигурни резултати се получават при температура на пробата  30÷34°С.

Уринен тест за наркотици с чаша – комбиниран

Комбиниран уринен тест контейнер-чашка

Съдържание

 • тестови контейнер-чаша;
 • панел с цветна скала за oценка на валидността на пробата (дали не е фалшифицирана), когато е приложима;
 • указание за използване.

Процедура за тестване

 • Оставете теста във фолиевата опаковка да се темперира до стайна температура (15÷30°С) преди да го разпечатате  Извадете теста от фолиевата опаковка и го използвайте в рамките на един час след отварянето.
 • Сипете в контейнера уринна проба до указаното на етикета ниво.
 • До 4 мин след поставяне на количеството урина за проба проверете температурния индикатор в края на етикета на чашата. Оцветената в зелен цвят цифра на индикатора показва температурата. Температурата на прясна неманипулирана проба е 32 °C – 38 °C.
 • 5 минути след поставяне на пробата свалете стикера и интерпретирайте резултатите.
 • Не интерпретирайте резултати след 10-тата минута от сипването на пробата.
резултати от тест за наркотици

Интерпертиране на резултатите

Отрицателен*

При поява на две линии. Една цветна линия трябва да бъде в контролния сектор (С), и още една видима цветна линия трябва да бъде в тест сектора (Т). Отрицателен резултат означава, че концентрацията на наркотичното вещество е под нивото на детекция.

*забележка: Интензитетът на цвета на линията в тест сектора (Т) може да варира, но резултатът трябва да се приема за отрицателен дори при най-бледата цветна линия.

Положителен

Една цветна линия се появява в контролния сектор (С). Отсъства появата на цветна линия в тест сектора (Т). Този положителен резултат означава, че концентрацията на наркотичното вещество надминава нивото на детекция.

Невалиден

Не се появява цветна линия в контролния сектор (С). Най- вероятните причини за непоявата на контролна линия са недостатъчно количество проба или неправилни процедурни техники. Прегледайте процедурата и повторете теста, използвайки нов тест. Ако все още проблемът е налице, прекратете работа с партидата незабавно и се свържете с Вашия търговец като съобщите номера на партидата (отбелязн е на етикета на фолиевата опаковка).

Оценка на валидността на уринната проба (проверка срещу фалшифициране)

Най-левите 1 или 2 ленти в контейнера отчитат 3 или 6 специфични биохимични параметъра, чрез които може да се определи валидността на уринната проба. Тяхната индикация е базирана на лакмусово оцветяване с цветни квадратчета за всеки параметър. Определянето дали пробата е била манипулирана става чрез сравнение на оцветяването за всеки параметър с цветове  в еталонния панел за съответния параметър (еталонният панел е приложен в тестовия комплек)т. Сравнява се оцветяването на съответния параметър на тестовата лента (например OXI, pH и S.G – вижте маркировката им под лентичката на контейнера) с възможните цветове за този параметър на еталонния панел. Ако оцветяването съответства на цвят в зоната обозначена с NORM. съответният параметър е в норма. Ако оцветяването съответства на цвят в зоната обозначена с ABNORM. – съответният параметър е извън нормалните си стойности.  

За да е валидна уринната проба трябва всички параметри (3 или 6 в зависимост от модела) да са в норма.

Допълнителна индикация за възможно манипулиране на пробата е температурният индикатор. При сипване на прясна урина – температурата трябва да е между 30 и 34 градуса. Ако е извън този диапазон, възможно е пробата да е била разреждана.

Панел с цветови индикации за проверка валидността на пробата, може да изтеглите тук.

Легенда на наркотичните вещества върху опаковката

Наркотиците са отбелязани върху опаковката на продукта и върху самия продукт с кодове, там, където се появяват резултатите.

Едно- и поливалентните тестове се предлагат за конкретни вещества / комбинации от вещества. Консултирайте се с търговеца дали с избрания от Вас тип тест може да се открие субстанцията, която търсите.

ABP синтетични канабиноиди

AKB48 синтетични канабиноиди

ALC / Alc алкохол

alpha-PVP поливинилпиролидон, „лепило“

AMP амфетамин

Apica синтетични канабиноиди

Apiniaca синтетични канабиноиди

BAR барбитурати

BUP бупренорфин

BZO бензодиазепини – включително употреба на лекарства като ксанакс и ривотрил

COC кокаин, крек

COT котинин – метаболит на никотина

CREA креатинин

EtG етил-глюкуронид – метаболит на алкохола

FYL фентанил

GAB габапентин

GLUT маркер за глюкозен транспортер

JWH-018 синтетични канабиноиди

K2 / K3 синтетични канабиноидиж

KET кетамин

LSD ЛСД – диетиламид на лизергиновата киселина

MCAT  меткатинон

MDMA екстази

MDPV метилендиоксипировалерон , „соли за баня“

MEP мефедрон

MET метамфетамин

MOP опиати 300 нг

MTD метадон

NIT маркер за нитрити в уринната проба

OPI опиати 2000 нг

OXI маркер за оксиданти на уринната проба

OXY оксикодон

PCP фенциклидин

PGB прегабалин

pH маркер за киселинност на уринната проба

PPX пропоксифен

S.G. маркер за относително тегло на уринната проба

Spice синтетични канабиноиди

TCA трициклични антидепресанти

THC канабис, хашиш, марихуана

TML / TRD трамадол

UR-144 синтетични канабиноиди

Маркерите NIT, GLUT, OXI, pH, CREA, S.G., както и температурната лента са част от защитата срещу фалшифициране. Те са налични само при: