EN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 company

X-AM 8000 – газ детектор за 1-7 газа с вградена помпа

Марка: ,

Персонален газ детектор с вградена помпна, от последното поколение газ анализатори на Drager Safety AG. Работи в 2 режима: дифузен или с принудителен, с помпа.  Следи концентрациите едновременно на до 7 различни взривоопасни и токсични газа. Предназнаечен за анализ на газове, включително за мониторинг в затворени пространства с ограничено вход (Confined Space Entry), като шахти, резрвевоари и др. Подходящ и за използване и като Персонален Газ Монитор (Personal Аir Мonitoring). Поддържа инфрачервена и електрохимична технология на сензорите.  С Bluetooth модул (опция) предоставящ онлайн свързаност с близък мобилен телефон, който ще предаде мигновенно данните от измерените концентрации към облака видим от диспечерския център.

Може да се конфигурира с 49 различни сензора, вкл. за Ex, O2, Cl2, СО, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, OV, Amine, Odorant, COCl2, Ozone.

Запитване за оферта

Описание

X-am 8000 е флагманския модел от последното поколение портативни мултигазови анализатори с вградена помпа на Dräger.

Перфектен за едновременен мониторинг и анализ на до 7 взривни и токсични газа, включително в затворени просранства с ограничен вход (CSE). Подходящ за използване като персонален газ детектор за опасни газове.

Предимства на Dräger X-am 8000:

 • Специално разработен с вградена помпа

Dräger X-am 80500 е оборудван с много мощна вградена помпа, която може да бъде свързана с маркучи с различни дължини, включително до 45 метра. Помпата работи само когато наистина се нуждаете от нея, тъй като апарата може да работи и в дифузен режим на измерване.  Това пести енергия, увеличава автономността на монитора, намалява износването и удължава живота на помпата.

Стандартните аксесоари включват здрав ремък за рамо, за да можете удобно и сигурно да носите X-am 8000. Благодарение на компактната и здрава конструкция, апарата е много издържил дори и при най-суровите работни условия.

 • Ясни сигнали за максимална безопасност

Системата за сигнализиране на Dräger X-am 8000 съответства с изискванията на EN 60079-29-1, EN 45544-1 и EN 50104:

 • Зелена светлина – устройството е готово за употреба
 • Жълта светлина – аларма, свързана с устройството, например нисък заряд на батерията
 • Червена светлина – аларма за газ

Зелената светлина на D-светлината ви позволява да виждате от далече дали устройството е функционира правилно.

В случай на аларма, X-am 8000 ви предупреждава с цветни алармени светодиоди, силна сирена (100 dB(A) на разстояние 30 cm) и ясно осезаема вибрация. Възможно е на дисплея да има четири предварително зададени символа за опасност, които изрично посочват например присъствието на експлозивни или токсични газове. Това позволява на потребителя лесно да разпознава вида опасност само възоснова на показания символ.

X-am 8000 е оборудван със система за откриване на шоков удар. Отчетът за събитията показва кога са възникнали тежки механични удари, които биха могли да доведат до функционални увреждания на устройството или сензорите. Те са документирани в паметта за данни и улесняват потребителя на устройството да извърши специфична проверка на състоянието му.

 • Измерване на работната среда, представяне и документиране

X-am 8000 ефективно поддържа различни приложения със специално разработени помощни функции. По време на измерването на работната среда, интелигентният асистент изчислява необходимото време за пробовземане на устройството и сондата възоснова на параметри, като измерваеми газове, температурни граници и дължина на маркуча.

При моноторинг за възможни високи концентрации на метан, опцията за автоматично превключване на обхвата на измерванията улеснява отчитането на стойности: ако сензорът за взрвоопасни газове Cat-Ex измери стойности над 100% LEL, дисплеят превключва автоматично към обхвата от 0 до 100 об.%.

 • Облачно свързван

Увеличена безопасността и ефективността благодарение на облачна свързаност, чрез допълнителен полезен инструмент е CSE Connect (опция). Той съчетава приложение за Android, специално проектирано за използване с X-am 8000, с облачно обработване на данните. Свързването на Dräger X-am 8000 с мобилен телефон става безжично, чрез Bluetooth интерфейс (BT модула е опция) и позволява измерваните стойности да бъдат прехвърляни автоматично към приложението CSE Connect. Можете да използвате приложението за създаване на отчети за измерванията. Това помага още по-ефективно да управлявате задачите по време на измерванията на работната среда. По този начин имате онлайн достъп до данните по всяко време и от всяко място през интернет браузър.

 • Индуктивно зареждане

X-am 8000 може да сезарежда индуктивно. Това улеснява работата и удължава живота на газоанализатора. Това предпазва от корозия на контактите в зареждащата станция. Можете да зареждате безжично вашия газ монитор (извън зоните на опасност от експлозия) и едновременно да измервате концентрациите на газ, напр. когато се използва вътре в автомобили или други машини. Зареждащите стойки могат да се свързват помежду си, като заемат минимално място и са съвместими със съществуващите станции на устройствата от серията Dräger X-am.

 • Икономическо управление

Bump test и калибриране се извършват лесно и бързо с Dräger X-dock. Ниската консумация на тестови газове поддържа експлоатационните разходи на X-am 8000 минимални.

Софтуерът X-Dock Manager е интелигентно допълнение към всяка дейност от управлението на устройствата с множеството полезни функции. За да идентифицирате устройствата, можете да използвате баркодове или интегриран RFID транспондер.

 • Разнообразни възможности за конфигуриране

Благодарение на комбинацията от иновативната инфрачервена технология и модерните електрохимични сензори, Dräger X-am 8000 може да анализира едновременно концентрацииите на до 7 експлозивни, горливи и опасни за здравето газове и летливи пари, сред които Кислород (О2), Хлор (Cl2), Въглероден окис (СО), Въглероден двуопкис (CO2), Водород (H2), Сероводород (H2S), Циановодород (HCN), Амоняк (NH3), Азотен окис (NO), Азотен диоскид (NO2), Фосфин (PH3), Серен диоксид (SO2), Органични пари (OV, OV-A), Амини, Одоранти, Фосген (COCl2) и Озон (O3).

 • Измерва точно високи и ниски концентрации въглеводороди

За измерване на ниски, трудни за откриване концентрации въглеводороди, можете да използвате Dräger X-am 8000 с един от двата PID сензора. PID HC има диапазон от 0 до 2000 ppm (изобутен),  сензорът за високи концентрации PID LC ppb е подходящ за измерване в обхват от 0 до 10 ppm (изобутен), при това с резолюция под 1 ppm.

При специфични измервания за бензен X-am 8000 може да се използва заедно с тръбичка преди входа към газ монитора. Използването на тръбчките се поддържа от вграден асистент.

 • Подходящ за експлоатация във взривоопасна среда

Dräger X-am 8000 е сертифициран за използване в атмосфера която постоянно е взривоопасна (ATEX zone 0).

Брошура на X-am 8000

Запознайте се  и с видео-презентациите на DRÄGER X-AM 8000

Представяне на X-am 8000

Начин на използване

Аларми

Използване с помпа 

Конфигуриране

Bluetooth функционалност (опция)

Поръчайте лесно по телефона

Поръчайте още по-лесно по телефона, кликнете за бързо обаждане -> 024500269  (всеки работен ден от 09:00 до 17:30).

Запитване за цена