MGT-N – мултигазов детектор за 1-4 газа с IR Ex сензор за взривни газове

Марка: ,

Персонален газ детектор, анализатор и монитор за следене концентрациите едновременно на 4 различни взривоопасни и токсични газа. Предназначен за персонална защита, с допълнителна помпа и маркуч е подходящ за използване като газов монитор за затворени пространства с ограничен вход  (шахти, резрвевоари и др.). С инфрачервен сензор за взривни газове и пари (IR Ex). Може да се конфигурира с допълнителни сензори за O2, СО, H2S, SO2 и NO2 – изберете конфигурацията от менюто.

Срок за доставка: 2-3 седмици

Запитване за оферта

От 1690.00 лв.  без ДДС

Описание

Senko MGT е надежден газ детектор проектиран за персонална защита на хората работещи в среда с риск от излагане на опасни концентрации на експлозивни и токсични газове. При достигане до опасни нива  предупреждава мигновенно потребителя със силни визуални, звукови и вибрационни аларми.

Газ детектор Senko MGT-N се отличава с това че е с инфрачервен сензор за взривни и запалими газове, калибриран за метан.

С габарити на мобилен телефон, мутигазовият детектор Senko MGT е лек и удобен за носена на връхна дреха. Има щипка за закачане към работната дреха, колан или друго.

Senko MGT-N е мултигазов детектор и може да се конфигурира да следи допълнително концентрацията едновременно на кислород (О2), въглероден окис (CO) и сероводород (H2S).

Характеристики:

 • сертифициран за използване в атмосфера която постоянно е взривоопасна (ATEX zone 0).
 • Едновременно следи концентрацията на 1 до 4 опасни газа
 • Инфрачевена технология на сенозора за експлозивни газове осигурява голяма автономия на детектора в продължение на 60 дни
 • Памет за последните 30 събития (Bump тестовеАлармиКалибровки)
 • Бързо презареждане на акумулатора, само за 6 часа
 • Малък, лек и с щипка за закачане към дреха
 • Настройки и преглед на паметта на PC през IR Link (опция)
 • Проверка за работоспособност (bump test) и калибриране чрез Docking Station (опция)

Диапазони на измерване:

 • взривни газове – 0 – 100% LEL, резолюция 1% LEL;
 • кислород (O2) – 0~30 %Vol, резолюция 0.1 % Vol;
 • въглероден окис (CO) – 0~500 ppm, резолюция 1 ppm;
 • сероводород (H2S) – 0~100 ppm, резолюция 0,1 ppm.

Senko MGT-N в детайли

Senko MGT-N е конструиран да следи  за взривни газове с инфрачервен сензор. Тази технология има няколко предимства: осигурява много по-дълъг срок на автономна работа (с едно зареждане на вградения акумулатор) и този тип сензори имат много по-дълъг период на експлоатация, не по-малко от 5 години, практически колкото е очакваната продължителност на екслплоатация на анализатора.

Senko MGT има ясно четлив LCD екран, мощна светлинна, звукова и вибрационни аларми. Разработен да фунционира надежно при неблагоприятни условия (температура от -20˚C ~ +45˚C и отн. влажност от 10 to 95%). Сензорите имат много бързо време на реакция – 15 sec в 90% от диапазона на измерване, определящо бързаната на задействане на алармата. Газ детекторът е с настройваеми нива на алармите. Записва последните 30 събитията, както и измерените концентрации за всеки газ за последните 2 месеца.

IR-link – е опционален аксесоар за безжична връзка с газ детектора, позволяваща на потребителя да прави разнообразни настройки (нива на включване на алармите и др.) както и  да свали данните записани в паметта на уреда на компютър.

Предимства на газ анализаторите Senko MGT-N

 • За лична безопасност

Senko MGT е портативен мулти газов детектор, с който можете да следите концентрацията едновременно на до 4 различни газа: кислород (O2), въглероден окис (CO), сероводород (H2S) и взирвни (запалими, експлозивни) газове, най-разпространеният от които е метан (CH4).

Газ анализатор Senko MGT предупреждава с визуални, звукови и вибрационни аларми при достигане опасни нива на измерваните газове. Текущaта измерена стойност се изписват на дисплея. Сензорът за запалими и взривоопасни газове е калибрирани за метан (CH4) и е ефективен в целия дапазон 0~100% LEL.

 • Предимства на IR сензора за взривни газове

Моделът Senko MGT-N е конструиран за работа с инфрачервен тип сензор за взривни и запалими газове, благодарфение на което се осигурява много по-дълга автономност. С напълно зареден акумулатор газ детектор Senko MGT-N има автономност от 60 дни без нужда от ново зареждане. Допълнително предимство е дъготрайния живот на този тип сензори.

Други характеристики на Senko MGT

Лесен за опериране и разчитане

Senko MGT се управлява само с един-единствен бутон, а монохромният течнокристален LCD дисплей съдържа цялата важна информация: моментната концентрация на кислород, сероводород и въглероден окис както и появата на взривни газове.

 • Малък и удобен за носене

Senko MGT-P е с габарити на цигарена кутия. При пълна конфигурация с всички сензори и щипка за закрепване тежестта му е само 240 г.

 • Възможност за връзка с персонален компютър

Всички газ анализатори Senko могат да се свържат с компютър посредством опционалният аксесоар IR-Link,  включващ инфрачервен порт и софтуер.

С IR-Link можете да свалите данните от устройството за последваща обработка, да синхронизирате час и дата и да направите някои основни настройки на Senko MGT.

 • Аларми

При засечени опасни концентрации на някой от газовете от Senko MGT, на дисплея се изписва концентрацията, до нея светва предупреждаващ мощен LED, активира се силна звукова аларма от 90 dB (за сравнение, средният шум от домашна прахосмукачка е около 75 dB) и газ-детекторът започва да вибрира.

Вскички модели Senko MGT са фабрично настроени с две аларми за всеки газ:

 • запалими газове (метан) – 10 / 30%LEL;
 • кислород – 19 / 23 %Vol;
 • въглероден окис – 30 / 60 ppm;
 • сероводород – 10 / 20 ppm.

Нивата на алармите могат да бъдат променяни от потребителя с опционалния IR-Link.

 • Вградена памет за събития и данни

Газ анализатор Senko MGT пази информация за:

 • включване на аларми;
 • записи от тестване (Bump Test Log);
 • записи от калибриране;
 • информативни записи – например час и дата на свързване с инфрачервена връзка, измерени концентрации, типове аларми и опции.

В паметта на Senko MGT се съхраняват данните за последните 30 събития и за измерените нива газове за последните 2 месеца. При надвишаване на този капацитет се записва най-скорошното събитие на мястото на най-старото.

Индикация за среднопретеглена и краткосрочна експозиция

Senko MGT алармира и при достигане на концентрации при среднопретеглена или краткосрочна експозиция.

Среднопретеглена експозиция (TWA)

TWA е средната експозиция на всеки опасен газ на работното място, изчислена въз основа на осемчасов работен ден или 40-часова работна седмица. Това е максималната концентрация, на която човек може да бъде изложен, без да изпитва значителни неблагоприятни ефекти върху здравето. Фабрично зададените TWA за Senko MGT са:

 • въглероден окис – 30 ppm;
 • сероводород – 10 ppm.

Краткосрочна експозиция (STEL)

Границата на краткосрочна експозиция (STEL) се определя като концентрацията, на която работниците могат да бъдат изложени непрекъснато за кратък период от време, без да страдат от значителни неблагоприятни ефекти върху здравето. Фабрично зададените STEL за Senko MGT-N са:

 • въглероден окис – 200 ppm;
 • сероводород – 15 ppm.

Допълнителни материали

Брошура

Видео-презентация

Характеристика

Брой сензори

4

Тип на сензор

, , , , ,

Проба - тип и метод на вземане

,

Дисплей

Аларми

, , ,

Захранване

,

Софтуер

Памет

,

Работна температура (°С)

Размери (мм)

Тегло (г)

Произход

Сертификати, норми и защита

, , , ,

Допълнителни аксесоари

, ,

Конфигурация

IrEx, IrEx+О2, rEx+CО, rEx+H2S, rEx+О2+CO, rEx+О2+H2S, rEx+H2S+CO, rEx+О2+CO+H2S

Поръчайте лесно по телефона

Поръчайте още по-лесно по телефона, кликнете за бързо обаждане -> 024500269  (всеки работен ден от 09:00 до 17:30).

Запитване за цена