IDenta

Touch&Know Комплект Полеви Наркотестове за определяне наличието на 26 наркотични вещества в сухи субстанции, следи и растителна маса (листа и смолисти вещества).
33.25 лв. без ДДС
Touch&Know Марихуана/Хашиш е полеви наркотест за определяне наличието на Марихуана или Хашиш в проби от растителна маса (листа или твърдо смолисто вещество).
20.00 лв. без ДДС
Touch&Know Общ Полеви Наркотест – полеви тест по проба от субстанция определящ наличие на 24 наркотични вещества. Подходящ за дискретно тестване на подозрителни вещества (таблетки, прах, кристали, гранули, капсули и др.), включително и на следи в пакети, пликчета и др.
20.00 лв. без ДДС

Показване на 3 резултата