НЕ КАРАЙ С АЛКОХОЛ НАД ЛИМИТА ОТ 0.5 ПРОМИЛА
ПРИ АЛКОХОЛ НАД 1.2 ПРОМИЛА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!
АКО КАРАШ С ДРОГА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКИ НАД 99 ЛВ.

Дрегер в условията на епидемия – препоръки при проверка на служители

Дрегер в условията на епидемия – препоръки при проверка на служители

При използване на дрегер в условията на епидемия от повече от един човек съществува риск от предаване на зараза. Това е така, тъй като издишваният въздух е възможно да съдържа опасни патогени, а дрегерът и мундщуците са в близък или директен контакт с устата. Затова дрегерът за проверка на служители представлява известен риск от предаване на зараза, особено ако не се спазват правилните процедури и добри практики при провеждане на проверките.

Отказът от проверки за алкохол не е добро решение. Ппри кризисни ситуации, например епидемия със силно вирулентен патоген, като COVID-19, употребата на алкохол от населението се увеличава. Това се дължи на естествена реакция на хората, подложени на силен стрес, но има и заблуди, като мита, че алкохолът има противовирусно действие при вътрешна употреба. Поне не е опасен за здравето като белината.

Увеличената консумация на алкохол в комбинация със занижен контрол води до увеличен риск за работодателите. Пияни или неизтрезнели служители, допускани до работното си място са много сериозен риск за фирмите. Този риск за съжаление все още е подценен в България.  Проверките за алкохол трябва да се извършват така, че да се намали рискът от взаимно заразяване между служителите. Използването на нов мундщук се подразбира. У нас някои фирми имат практиката да раздават на служителите мундщуци, които се ползват от тях многократно, но тази практика не е подходяща при тест с дрегер в условията на епидемия със силно заразни патогени, като COVID-19. Има риск мундщукът да не се съхранява правилно от служителя. Това води до опасност мундщукът да замърси и зарази дрегера и другите тествани лица.

Затова при проверки на служители с дрегер в условията на епидемия се придържайте към следните препоръки:

  1. Проверяващият да носи медицински ръкавици при боравене с дрегера. При висок епидемичен риск проверяващият да носи и защитна маска с ниво на защита минимум FFP2. След приключване на проверките ръкавиците трябва да се дезинфектират преди да се свалят.
  2. При поставянето на нов мундщук той не трябва да се докосва директно с ръцете. Опаковката на мундщука трябва внимателно да се отвори без да се докосва директно мундщукът.  Държейки го за опаковката, мундщукът се слага в гнездото на дрегера, след което опаковката да се свали изцяло ;
  3. Не трябва да се вдишва през мундщука при взимане на дъх. Проверяваният трябва предварително да поеме въздух и чак тогава да направи контакт с мундщука издишвайки през него. Препоръчително е да се използват мундщуци с възвратен клапан. Това ще предотврати риска от вдишване през мундщука;
  4. Дрегерът трябва да се позиционира така, че издишаният въздух да не е насочен към проверяващия, към друг човек или към близък предмет. Ако е възможно, тестването да се прави на открито или в помещения с добро проветряване. Ако се тества на открито при ветровито време – да се внимава издишваният въздух да е насочен по посоката на вятъра и от подветрената страна да няма наблизо други хора;
  5. След приключване на теста мундщукът внимателно се сваля без да се докосва директно, например хващайки го с неговата опаковка или със салфетка. По време на епидемия (COVID-19 и др.), в случай на контакт на мундщука с ръцете на проверяващия – те трябва да се измият или дезинфектират веднага с подходящ препарат;
  6. Използваният мундщук трябва да се изхвърли в предназначено за това място (плик, торба или др.).

Как правилно да почистите и дезинфекцирате дрегера вижте тук.