бърз тест за коронавирус COVID-19

Препоръки при проверка на служители с дрегер в условията на епидемия

Спазването на правилни процедури при проверка на служители винаги е важно, но е критично по време на епидемия, особено от нов патоген, за който хората нямат изграден имунитет. Мундщуците са в директен контакт със слюнката, а през дрегера минава издишан въздух, който също може да съдържа опасни патогени.

При използване на дрегер за проверка на служители съществува известен риск от предаване на зараза, особено ако не се спазват процедурите за провеждане на проверките.

Отказът от проверки за алкохол не е добро решение, тъй като при кризисна ситуация, например настоящата епидемия с коронавирусна инфекция, употребата на алкохол се увеличава. Това се дължи на естествената реакция на хората, подложени на силен стрес и на мита, че алкохолът има противовирусно действие при вътрешна употреба.

Увеличената консумация на алкохол в комбинация със занижен контрол води до увеличен риск за работодателите, допускащи неизтрезнели служители да изпълняват служебните си задължения.

Проверките за алкохол трябва да се извършват така, че да се елиминира рискът от предаване на патогени. Използването на нов мундщук за всеки тест се подразбира. Практиката да се раздават на служителите индивидуални мундщуци за многократно ползване не е подходяща по време на епидемии със силно заразни патогени като COVID-19, тъй като е много вероятно те да бъдат замърсени от самите служители.

При проверките се придържайте към следните правила:

  1. Проверяващият да носи медицински ръкавици при боравене с дрегера. След приключване на проверките ръкавиците трябва да се дезинфектират преди(!) да се свалят. При епидемия със силно заразни патогени (COVID-19) препоръчително е  проверяващият да носи и защитна маска с ниво на защита минимум FFP2;
  2. При поставянето на нов мундщук той не трябва да се докосва директно с ръцете, независимо дали се ползват ръкавици или не! Опаковката на мундщука трябва внимателно да се отвори без да се докосва и изважда мундщукът.  Държейки го за опаковката (внимавайте да не го докосвате), мундщукът се слага в гнездото на дрегера. Сега може да се свали изцяло опаковката и да се направи тестът. Опаковката може да се използва след това, за да се хване с нея мундщукът при изхвърлянето му;
  3. Проверяваният не трябва да вдишва през мундщука при взимане на дъх! Проверяваният трябва предварително да поеме въздух и чак тогава да направи контакт с мундщука, за да издиша през него. По време на епидемия може да се използват мундщуци с обратен клапан, ако такива се предлагат за съответния дрегер. Това ще предотврати риска от вдишване през мундщука. Свържете се с нас, за да проверите дали предлагаме такива мундщуци за Вашия дрегер;
  4. Дрегерът трябва да се позиционира така, че издишаният въздух да не е насочен към проверяващия, към друг човек или към близък предмет. По време на епидемия, ако е възможно, тестването е по-добре да се прави в по-големи помещения или на открито. В последния случай трябва да се внимава издишваният въздух да е насочен по посока на вятъра, както и от подветрената страна да няма други хора;
  5. След приключване на теста мундщукът внимателно се сваля без да се докосва директно, например хващайки го с неговата опаковка или със салфетка. По време на епидемия (COVID-19), в случай на контакт на мундщука с ръцете на проверяващия (с или без ръкавици) – те трябва да се дезинфектират веднага след това с подходящ препарат;
  6. Използваният мундщук трябва да се изхвърли в предназначено за това място (плик, торба или др.). По време на епидемия (COVID-19) боклукът трябва да се изхвърли при спазване указанията на Националния център по заразни и паразитни болести за утилизиране на такъв тип отпадък.

Как правилно да почистите и дезинфекцирате дрегера вижте тук.

Подобни публикации

Please add some widgets here!