бърз тест за коронавирус COVID-19

Как да почистваме дрегер

Дрегерите имат близък контакт с телесни течности и затова са рисков фактор за предаване на патогени. Ползването на нов мундщук е задължително за предотвратяване на риска. Какво друго да се спазва при проверки на служители с дрегер може да прочетете тук.

След използването му дрегерът може да се почисти, а по време на епидемии е добре и да се дезинфектира. Но трябва да се внимава, защото етанолът (етилов алкохол, спирт), който е една от най-често използваните активни съставки в дезинфектантите, може да повреди този чувствителен прибор. При попадане на алкохол с висока концентрация в сензора той може да бъде увреден за дълго време или дори напълно унищожен.

Предлагаме Ви няколко съвета как правилно да почиствате и дезинфекцирате дрегер:

НЕ ТРЯБВА:

  1. При почистване и дезинфекциране да се ползват продукти, съдържащи алкохол (етанол или метанол)! НЕ ТРЯБВА!
  2. Да се пръска директно със спрей. Независимо дали съдържа, или не алкохол. Аерозолните капки от спрея може да съдържат вещества, които при попадне в сензора да го увредят или унищожат.

ТРЯБВА:

  1. Да изберете подходящ дезинфектант. Препоръчително е да е ефективен по отношение на вируси. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета, достатъчно е да е написано, че има вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Изберете препарат, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути). Проверрте за подходящ препарат от списъка в Регистъра на разрешените биоциди. ВНИМАНИЕ! Препаратът не трябва да съдържа етанол/алкохол/2-пропанол (колона 4), да е с вирусоцидно действие (колона 5), и най-добре да е за професионална употреба (колона 8).
  2. Да използвате напоена с дезинфектанта кърпа, за да избършете дрегера. След това го подсушете със суха салфетка, като внимавате да не запушите сензора с хартиено парче от салфетката;

Подходящи активни вещества са: хлорни, алдехиди, окислители, йодни, четвъртични-амониеви съединения.

Неподходящи активни вещества са: етанол (етилов алкохол, спирт), метанол (метилов алкохол, дървесен спирт, антифриз).

Подобни публикации

Please add some widgets here!