Мундщуци за алкотестери

Мундщуците са накрайници, чрез които се осъществява контактът между дрегера и организма. Използването на мундщук гарантира, че се тества само издишан от човека въздух , взет от дълбочината на белия дроб. Мундщуците са консуматив за дрегери, които работят с накрайници. Ползването на нов, чист мундщук при всеки тест подпомага правилното вземане на пробата и гарантира хигиеничност както за човека, който се тества, така и за този, който държи апарата. Възможно е в извънредни условия еднократен мундщук да се използва повече от веднъж, стига да се спазват някои условия - необходимо е един мундщук да се използва от един човек и след употреба да се измие с мек сапун, изплакне добре и да се остави да изсъхне. Все пак, трябва да се има предвид, че мундщуците са еднократни и от пластмаса, което означава "остаряване" и необратимо замърсяване при многократна употреба. Дори да се ползват повече от веднъж, е добре мундщуците да се изхвърлят на указаните места след 5-10 използвания и да се заменят с нови.

Показване на 14 резултата

Пакет от 100бр. резервни мундщуци за дрегери Alcotest 3000, 5510, 5820, 6810, 6820, 7510 на Dräger.
80.00 лв. без ДДС
25 бр. съвместими мундщука за Dräger Alcotest 7510, 6820, 6510, 5820, 5510, 3000. Мундщука е с възрватен клапан предотвратяващ възможността от попадане на патогени при вдишване през мундщука.
15.00 лв. без ДДС
Пакет от 100бр. резервни мундщуци за дрегери Tigon, Envitec. Съвместим с дрегери Alcofind, FIT AAT 101, както и с всеки дрегер с диаметър на отвора за мундщук 6 или 12 мм.
35.00 лв. без ДДС
Пакет от 100бр. резервни мундщуци за различни модели дрегери на Dingo, Alcogran, Alcoscan, Ethylec.
35.00 лв. без ДДС
Пакет от 25бр резервни мундщуци за дрегер Alcotest 7410.
30.00 лв. без ДДС
Резервен мундщук за дрегер AlcoFind AFM-5.
0.60 лв. без ДДС
Пакет от 100бр резервни мундщуци DRIVESAFE II, ALERT J4, ALERT J5. Мундщуците са съвместими и с ALCOGRAN, с Алкомер 931, Alcotest 7400, FIT AAT 101 и др.  
35.00 лв. без ДДС
Пакет от 100 бр. резервни мундщуци за дрегери модел Dingo E-200 и Alcoscan ALP-1.
45.00 лв. без ДДС
Пакет от 5бр. резервни мундщуци за дрегер Alcotest 3820.
15.00 лв. без ДДС
Резервен мундщук за дрегер Алкомер 931. Мундщуците са съвместими и с Alcotest 7410, Drivesafe II, Alcolock и др.
35.00 лв. без ДДС
Накрайник за многократно ползване за Dräger Alcotest 5820/6820, предназначен за масов индикативен тест.  
12.00 лв. без ДДС
10бр допълнителни накрайници за ALCOTEST 5000.  
60.00 лв. без ДДС
Пакет от 3бр. резервни мундщуци за дрегер Dingo А-025, Alcoscan AL-2500 Elite. Съвместими са с дрегер модел FIT AAT 101.
1.50 лв. без ДДС
Пакет от 25бр. резервни мундщуци за дрегери Tigon и Envitec.
10.00 лв. без ДДС

Показване на 14 резултата