EN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 company

X-AM 2500 – газ детектор за 1-4 газа

Марка: ,

Персонален газ детектор, анализатор и монитор за следене концентрациите едновременно на 4 различни взривоопасни и токсични газа. Подходящ  както за персонална защита, така и за мониторинг на газове в затворени пространства (шахти, резрвевоари и др.).

Може да се конфигурира със сензори за Ex, O2, СО, H2S, SO2 и NO2.

Запитване за оферта

Описание

Предимства на Dräger X-AM 2500:

  • Сигурност и при най-тежки условия на експолатация

водоустойчивият Dräger X-AM 2500 е разработен за приложение при тежки условия в индустриалните среди. С клас на устойчивост IP 67 за вода и прах, защитен с гумена обвивка и с нечувствителни на шокови въздействия сензори. Всичко това осигурява допълнителна сигурност при удари и сътресения. Уредът е устойчив и на електромагнитни въздействия и функцира надежно при много неблагоприятни условия.

  • Устоичив на “отряване” каталитичен сензор

За подобрена безопасност при сблъскване с неизвестни и потенциално експлозивни опасности – Dräger X-am 2500 осигурява надеждни предупреждения благодарение на високото ниво на чувствителност на новия каталитичен сензор (Cat Ex) за взривни газове и изпарения. Той не само реагира бързо на експлозивни газове и запалими органични изпарения, но също така е силно устойчив на “отравяне” на сензора от силикон и сероводород. В комбинация със своите дългосрочна стабилност, това предлага изключително дълъг очакван живот на сензора от повече от 4 години. Това намалява вашите оперативни разходи.

  • Разнообразни възможности за конфигуриране

Благодарение на модерните електрохимични сензори, Dräger X-am 2500 може да се конфигурира да следи едновременно концентрацииите на до 4 газа: Експлозивни, горливи и опасни за здравето газове и летливи пари (Ex); Кислород (О2); Въглероден окис (СО); Сероводород (H2S); Азотен диоскид (NO2) и Серен диоксид (SO2). Сензорите много лесно могат да се подменят, калибрират или пренастройват, за да отговорят на различните нужди на потребителите.

  • Гъвкавост при използването

С малък размер, ергономичен дизайн и леко тегло, мултигазовите анализатори от серията Dräger X- АМ са пефектно решение за използване като персонален газ-детектор. Лесен за обслужване посредством два бутона предоставя удобно и интуитивно използване на анализатора. Измерването на газовете е дифузно, като отворите за сензорите са отгоре и отпред, като е почти невъзможно да бъде блокиран или закрит по невнимание.

С помощта на автоматичната външна помпа (опция) и 20 м удължителен шлаух, X-am 2500 е подходящ за измервания в закрити пространства, например резервоари или шахти. Помпата стартира автоматично при включване към апарата.

  • Подходящ за експлоатация във взривоопасна среда

Dräger X-am 2500 е сертифициран за използване в атмосфера която постоянно е взривоопасна (ATEX zone 0).

  • Гъвкави възможности за захранване

Може да работи с обикновенни алкални батерии или със NiMH акумулатори които може да се зарежда направо в апарата. Захранването осигурява до 12 часа непрексъната работа (до 250 часа при конфигурация без сензор за взривни газове).

  • Лесни тестове за функционалност

Автоматичната система за тестване Dräger Bump Test Station е идеално допълнение, които ще спести време и средства на потребителя.

Брошура с подробни технически характеристики

Запознайте се  и с видео-презентациите на серия DRÄGER X-AM 2500

Представяне

Начин на използване

Аларми

Използване с помпа 

Функционален тест  и поддръжка

Характеристика

Съдържание

, ,

Поръчайте лесно по телефона

Поръчайте още по-лесно по телефона, кликнете за бързо обаждане -> 024500269  (всеки работен ден от 09:00 до 17:30).

Запитване за цена