X-AM 5000 – газ детектор за 1-5 газа

Марка: ,

Персонален газ детектор, анализатор и монитор за следене концентрациите едновременно на 5 различни взривоопасни и токсични газа. Подходящ  както за персонална защита, така и за мониторинг на газове в затворени пространства (шахти, резрвевоари и др.).

Може да се конфигурира със сензори за Ex, O2, Cl2, СО, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, OV, Amine, Odorant, COCl2, Ozone.

Запитване за оферта

Описание

Предимства на Dräger X-AM 5000:

  • Сигурност и при най-тежки условия на експолатация

водоустойчивият Dräger X-AM 5000 е разработен за приложение при тежки условия в индустриалните среди. С клас на устойчивост IP 67 за вода и прах, защитен с гумена обвивка и с нечувствителни на шокови въздействия сензори. Всичко това осигурява допълнителна сигурност при удари и сътресения. Уредът е устойчив и на електромагнитни въздействия и функцира надежно при много неблагоприятни условия.

  • Устоичив на “отряване” каталитичен сензор

За подобрена безопасност при сблъскване с неизвестни и потенциално експлозивни опасности – Dräger X-AM 5000 осигурява надеждни предупреждения благодарение на високото ниво на чувствителност на новия каталитичен сензор (Cat Ex) за взривни газове и изпарения. Той не само реагира бързо на експлозивни газове и запалими органични изпарения, но също така е силно устойчив на “отравяне” на сензора от силикон и сероводород. В комбинация със своите дългосрочна стабилност, това предлага изключително дълъг очакван живот на сензора от повече от 4 години. Това намалява вашите оперативни разходи.

СатЕх сензорът може опционално да работи в енергоспестяващ режим (измерване през определен интервал). Така могат да бъдат достигнати 48 часа време на непрекъснато използване без презареждане.

  • Разнообразни възможности за конфигуриране

Благодарение на модерните електрохимични сензори, Dräger X-am 5000 може да следи едновременно концентрацииите на до 5 експлозивни, горливи и опасни за здравето газове и летливи пари, сред които Кислород (О2), Хлор (Cl2), Въглероден окис (СО), Въглероден двуопкис (CO2), Водород (H2), Сероводород (H2S), Циановодород (HCN), Амоняк (NH3), Азотен окис (NO), Азотен диоскид (NO2), Фосфин (PH3), Серен диоксид (SO2), Органични пари (OV, OV-A), Амини, Одоранти, Фосген (COCl2) и Озон (O3). Сензорите много лесно могат да се подменят, калибрират или пренастройват, за да отговорят на различните нужди на потребителите.

  • Гъвкавост при използването

С малък размер, ергономичен дизайн и леко тегло, мултигазовите анализатори от серията Dräger X- АМ са пефектно решение за използване като персонален газ-детектор. Лесен за обслужване посредством два бутона предоставя удобно и интуитивно използване на анализатора. Измерването на газовете е дифузно, като отворите за сензорите са отгоре и отпред, като е почти невъзможбо да бъде блокиран или закрит по невнимание.

С помощта на автоматичната външна помпа (опция) и с удължителен маркуч, X-AM 5000 е подходящ за измервания в закрити пространства, например резервоари или шахти. Помпата стартира автоматично при включване към апарата.

В комбинация с Dräger X-Zone 5000 може да се използва за контролиране на големи открити зони.

  • Подходящ за експлоатация във взривоопасна среда

Dräger X-am 5000 е сертифициран за използване в атмосфера която постоянно е взривоопасна (ATEX zone 0).

  • Гъвкави възможности за захранване

Може да работи със сменяеми NiMH или алкални батерии, или алтернативно с Т4 акумулаторна батерия, която може да се зарежда направо в апарата.

  • Лесни тестове за функционалност

Автоматичната система за тестване Dräger Bump Test Station е идеално допълнение, които ще спести време и средства на потребителя.

Брошура с подробни технически характеристики

Запознайте се  и с видео-презентациите на серия DRÄGER X-AM 5000/5600

Представяне

Начин на използване

Аларми

Използване с помпа 

Функционален тест  и поддръжка

 

Характеристика

Съдържание

, ,

Поръчайте лесно по телефона

Поръчайте още по-лесно по телефона, кликнете за бързо обаждане -> 024500269  (всеки работен ден от 09:00 до 17:30).

Запитване за цена