EN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 company

B3- стационарен дрегер за Cloud AlcoMeter

Марка:

многофункционална система базирана на крайни устройства (дрегер) и облачно обработване на данните. Позволява автоматизиране процеса на проверката трезвеността на служителите ограничавайки влиянието на човешкия фактор.

Описание

B3 e стационарен дрегер за Cloud AlcoMeter – иновативна облачна услуга за проверки трезвеността на персонала. Представлява многофункционална система базирана използваща стационарни или мобилни крайни устройста с ‘облачно’ обработване на данните (в отдалечен сървър). Позволява на индустриалните потребители да автоматизират проверката за трезвост на служителите и да ограничат влиянието на човешкия фактор при проверките. B3 е стационарното крайно устройство към системат, който се свързва посредством различни телекомуникационни мрежи с централен сървър. Системата Cloud AlcoMeter позволява неограничен брой служители да бъдат контролирани самостоятелно, едновременно, включително на различни и отдалечени места, където няма назначен за проверките служител. Системата може да се интегрира към Системи за Контрол на Достъпа, да управлява директно турникет или електрическа брава, да отчита на работното време на служителите и други полезни функции.

CloudAlcoMeter позволява на индустриалните потребители да оптимизират разходите за проверки на персонала, като не ангажират други служебни лица (охрана или други) за целта. Може да се ползва от големи и средни предприятия с вече изградени системи за контрол на достъпа, но е особено подходяща за по-малки предприятия които все още нямат такива системи.  CloudAlcoMeter замества изгодно изграждането на скъпи системи за контрол на достъпа.

Как работи

Крайното устройство (стационарния дрегер B3 или мобилния облачен дрегер B2) се монтира на подходящо място на входа на предприятието. При влизане/излизане работника се чекира с карта или чрез личен ID номер. Системата прави верификация чрез заснемане на лицето и биометрично сравнение и записва датата и часа на чекирането. Ръководителите преценяват за кои отдели и служители да се правят проверки за алкохол – системата е много гъвкава в това. Така, след идентификация, ако за дадено лице се изисква проверка на трезвеността, системата изисква тест чрез издишане към фунията. При открит алкохол в дъха системата незабавно изпраща SMS на отговорното лице (например прекия ръководител).

Предимства на Cloud AlcoMeter

 • Не се използват мундщуци: тестването се извършва напълно безконтактно или със сламка.
 • Управление на турникет/врата: може да управлява самостоятелно турникет или врата с ел. брава.
 • Интегриране: може да се интегрира към съществуващи Системи за Контрол на Достъпа.
 • Подробни отчети: всички резултати се съхраняват в централен сървър и са достъпни през удобен web интерфейс с 6 различни нива на достъпа.
 • Автоматично издаване на наказателни актове: при засичане на алкохол над нивото на толерантност на компанията системата може автоматично да изготви протокол за дисциплинарното нарушение (получава се автоматично от ТРЗ).
 • Изчисляване на работното време: системата може да изчислява фактическото работно време за всеки служител и да формира заплата на тази база.
 • Контрол в реално време: отговорните лица с определено ниво на достъп (Диспечери, Ръководители, Контролни служби, охрана и др.) могат да проследяват процеса на проверки в реално време.
 • Гъвкавост при проверките: системата позволява предварително да се определят отделите и служителите, които следва да се тестват за трезвеност, включително честотата на тези проверки (всеки път или случайно, веднъж седмично/месечно).
 • Защита на личните данни: системата напълно отговаря на изискванията по GDPR.
 • Разпознава носенето на Лични Предпазни Средства: системата може да определя дали работника носи каска и/или работно облекло.
 • Оптимизира разходите: системата работи автономно, без да ангажира други служители (охрана).

 

Допълнителни функционалности:

 • Измерване на температурата (само със стационарният апарат): чрез допълнителен опционален модул безконтактно се измерва температурата на лицето по време на идентификацията му – търсена функционалност при настоящата епидемична обстановка.

За запитване за търговските условия иползвайте формата долу, пишете на e-mail: office@keragon.eu или се свържете с нас по телефона (024500269; 0878762378).

  Името на вашата организация и вашето име (задължително поле)

  Вашият Email (задължително поле)

  Вашият телефон за връзка (задължително поле)

  Посочете допълнителна информация ако е необходима:

  Поръчайте лесно по телефона

  Поръчайте още по-лесно по телефона, кликнете за бързо обаждане-> 024500269  (всеки работен ден от 09:00 до 17:30).

   

  Запитване за цена