EN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 company

Лични Предпазни Средства

Краткотрайни маски с нивo на защита FFP1-3, Полулицеви маски за многократна употреба, Цели маски, Апарати за дишане, Спасителни средства за евакуация, Защитни очила, Каски, Предпазни костюми