НЕ КАРАЙ С АЛКОХОЛ НАД ЛИМИТА ОТ 0.5 ПРОМИЛА
ПРИ АЛКОХОЛ НАД 1.2 ПРОМИЛА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!
АКО КАРАШ С ДРОГА - ОСТАВАШ БЕЗ КОЛА!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКИ НАД 99 ЛВ. ДО ОФИС / АВТОМАТ

Щадящ слюнчен тест за КОВИД подходящ и за бебета – указания за употреба

Щадящ слюнчен тест за КОВИД подходящ и за бебета – указания за употреба

Какво представлява

Ковид-19 Антиген слюнка е бърз хроматографски анализ за качествено откриване на специфични антигени на SARS-CoV-2 (КОВИД-19), присъстващи в орална течност-слюнка у хора със симптоми на предполагаема SARS-CoV-2 инфекция.

Съдържание   

 • Индивидуално опакована тестова касета
 • Екстрактен разтвор в еприветка
 • Съдче за проба (пликче фуния)
 • Дозиращ капкомер

Препоръки при взимане на проба

Не използвайте след срока на годност, означен на опаковката. Не използвайте, ако опаковката е пробита/повредена. Не използвайте същия тест повторно. Екстрактният разтвор съдържа солен разтвор – при контакт с очите или кожата изплакнете обилно с вода. Не смесвайте различни проби. Прочетете внимателно указанията преди употреба. Не яжте, не пийте, не пушете около мястото на съхранение на тестовете и пробите. Пробите да се третират като инфекциозни агенти. Спазвайте указанията за работа с микробиологочни отпадъци и процедурата за тяхното изхвърляне. Носете защитно облекло и ръкавици, както и защита за очите при работа с пробите. Не смесвайте материали от различни партиди. Влажност или температура могат да повлияят на резултатите. Използваните материали трябва да се утилизират съгласно местното законодателство

Съхранение

Съхранявайте при температура от +2°С до +30°С до края на срока на годност, отпечатан на опаковката. Разпечатайте опаковката непосредствено преди тестване. Не замразявайте. Пазете материалите от заразяване. Не използвайте при съмнения или доказателства за заразяване или утаяване. Това може да доведе до некоректни резултати.

Инструкции за взимане на проба

 1. Изплюйте еднократно слюнка в приложеното съдче за проба (пликче във форма на фуния). Пробата трябва да бъде събирана само с материали, приложени към теста. Следвайте указанията за събиране на проба. Не използвайте материали за събиране на проба, освен приложените към теста. Може да се събере слюнка по всяко време на деня.

Инструкции за извършване на теста

 1. Оставете теста, пробата и/или контролните материали да достигнат стайна температура (15-30°С).
 2. Извадете теста от опаковката и го поставете на чиста, равна повърхност. При необходимост означете името или друга идентификация на тестваното лице. За най-добри резултати тестът трябва да се използва в рамките на час след отваряне на опаковката.
 3. Свалете тапичката на екстрактната епруветка. Посредством дозиращия капкомер вземете слюнка от пликчето като съблюдавате количеството да отговаря на нивото на долната камерка при запълнена тръбичка на капкомера.
 4. Изсипете съдържанието от капкомера в експракционната епруветка и и внимателно разбъркайте с капкопемера разтвора за около 5 секунди.
 5. От така получената смес изтеглете в капкомера и капнете три капки в отвора за проба S на тестовата касета.
 6. Интерпретирайте резултати между 10-та и 20-та минута от поставянето на пробата.
ковид коронавирус тест за бебета антиген слюнка
резултати тест-касета проба-кръв за ковид антитела

Интерпретиране на резултатите

Положителен

Появяват се две отчетливи цветни линии. Едната цветна линия трябва да бъде в контролната зона (C), а другата цветна линия е в тестовата зона (T). Положителен резултат в тестовата зона показва откриване на SARS-COV-2 антигени в пробата. [1]

Отрицателен

Една цветна линия се появява в контролната зона (C). Няма очевидна поява на цветна линия в тест зоната (T).

Невалиден

Линия в контролната зона не се появява. Недостатъчно количество проба или неправилна процедурна техника са най-вероятните причини за липса на контролна линия. Прегледайте процедурата и повторете теста с нова тест касета и помощни материали. Ако проблемът продължава, прекратете използването на материалите и касетите от партидата и незабавно и се свържете с местния дистрибутор.

[1] Забележка: Интензивността на цвета на линията в тестовата зона (T) ще варира в зависимост от количеството антиген SARS-COV-2, присъстващ в пробата. Това означава, че всеки нюанс на цвета в тестовата зона (T) трябва да се счита за положителен.

Контрол върху качеството

Средство за контрол върху процедурата е включено в теста. За вътрешен контрол върху процедурата се приема липсата на каквото и да е оцветяване при реагента, преди потапянето му в пробата. Стандарти за контрол не са включени в тестовия комплект. Но въпреки това се препоръчва тестване на положителните и отрицателните контроли, като част от добрата лабораторна практика, за да се потвърди процедурата и да се удостовери правилното изпълнение на теста.

Третирайте използваните касети и помощни материали като потенциално заразни и ги изхърляйте съобразно указанията на властите.

CE mark

За поръчки:

КЕРАГОН ЕООД

София, ул. 20-ти април №13

office@keragon.eu, 02/4500269

www.alcotester.bg

Производител:

ХАНГДЖОУ ЛИСЪН БИОТЕХНОЛОДЖИ КО. ООД

Щракнете тук, за да видите продукта.

Щракнете тук, за да изтеглите указанието като PDF.