Инструкции

  1. Изчакайте STATUS да светне в зелено;
  2. Издишайте от разстояние 2-5 см към фунията умерено силно и без прекъсване в продължение на 1-2 секунди.
  3. Изчакайте пробата да се анализира (докато STATUS свети в жълто);
  4. Интерпретирайте резултата от теста:
    a. PASS свети в зелено – няма алкохол или концентрацията е под допустимия лимит;
    b. FAIL свети в червено – алкохолът е над допустимия лимит.

Ако при/след издишване STATUS мига в червено – издишването не е било правилно или не достатъчно дълго. Изчакайте няколко секунди анализаторът да влезе в готовност за нов тест (т.1. STATUS да свети в зелено) и повторете теста.

Издишването трябва да е от 2-5 см и насочено към фунията, с умерена сила и без прекъсване за 1-2 секунди.