Калибриране

В “сърцето” на дрегерите има високочувствителен електрохимичен или полупроводников сензор. Това е много прецизен и сложен елемент, зависим от параметрите на околната среда – температура, влажност, запрашеност и т.н.

След многократно тестване в сензора постепенно се натрупват отлагания, които могат да доведат до намаляване на точността му, затова се налага да се прави периодична проверка и функционална настройка на дрегера с помощта на специални уреди и еталонни течности с гарантирани параметри. Тази техническа процедура се нарича калибриране.

Калибрирането на дрегер се извършва със специализирана високотехнологична апаратура, спазвайки методика за калибриране, зададена от производителя. Принципът на действие се основава на създаване на паровъздушна смес с определена концентрация на алкохол, аналогична на въздуха на човек, консумирал алкохол. Алкотестерът се продухва със сместа и след това се конфигурира електронно.

Периодът за периодична проверка и калибриране се задава от производителя и зависи от модела.

Дрегерите подлежат на проверка при настъпване на едно от двете събития: изтекъл срок от последното калибриране (6 или 12 месеца) или достигане препоръчителния брой извършени тестове след последната калибровка.

Показване на всички 3 резултата

Еталонна течност за проверка и калибриране на дрегери с влажен разтвор на ACS, Canada.  
30.00 лв. без ДДС
Купи
Сравни

Калибриране

Без оценка
Дрегерите са много чувствителни и прецизни прибори. При използването във вградените сензори се натрупват отлагания, което води до намаляване на точността им, затова производителите препоръчват проверка и калибриране да се прави веднъж годишно, а за стационарните (портални) апарати, както и дрегери от серията Alcotest – на 6 месеца.
Още
Сравни
Калибратор на дрегери, продукт на канадския производител ACS.
1 800.00 лв. без ДДС
Купи
Сравни

Показване на всички 3 резултата